Argument Monitoring

Voor metingen en registraties

Als er schade ontstaat bij constructiewerkzaamheden (grondverzet of bouwwerkzaamheden) moet er kunnen worden aangetoond dat deze schades het gevolg zijn van deze werkzaamheden en niet van structureel andere condities, zoals verlaagde grondwaterstand ten gevolge van langdurige droogte. Zonder dat dit wordt aangetoond wordt de schade niet vergoed.

De conclusie dat er schade aan een object is opgetreden ten gevolge van werkzaamheden aan of in de nabijheid van een object (woningen, civiele constructies, et cetera.) wordt al snel getrokken. Dit valt echter niet aan te tonen als er voorafgaand aan de werkzaamheden geen 0-situatie is gemeten en geen 0-bouwinspectie is uitgevoerd.

De meting

De meting van de 0-situatie kan onder meer bestaan uit registratie van ‘natuurlijke’ trillingen of vervormingen (bijvoorbeeld een treinbaan of rijksweg op afstand en natuurlijke grondwaterwisselingen) of natuurlijke vervormingen door hun eigen functie (bijvoorbeeld kraanbanen of kademuren). Deze vervormingen zijn vaak wel op basis van incidentele metingen (eenmaal per dag of week) te constateren maar niet te herleiden naar een oorzaak.

Kortom, het natuurlijke gedrag van een object moet worden bepaald voor er aangetoond kan worden dat de vervormingen het gevolg zijn van werkzaamheden (heien, damwand trillen, ontgravingen, ophogingen et cetera).

Argument Monitoring voert over langere perioden continue metingen en registraties uit met elke gewenste frequentie, variërend van 10 msec tot 24 uur.
Deze metingen beginnen dan, afhankelijk van de situatie, minimaal een week (maar soms ook een jaar) voorafgaand aan de werkzaamheden en worden gedurende de werkzaamheden (zeker bij grote grondverplaatsingen) voortgezet tot enkele maanden na de constructiefase.

Welke instrument

De gewenste registratie en de te verwachten vervormingen bepalen welk instrument wordt ingezet:

Van bovenstaande instrumenten, maar ook van waterspanningsmeters, waterhoogtemeters, zettingsslangen, inclinometers, et cetera worden de waarnemingen permanent uitgelezen en geregistreerd. Externe sensoren zoals permanente getijdemeters en chloridesensoren worden gekoppeld aan de registratie- en presentatiesoftware van Argument Monitoring. Alle waarnemingen worden online gepresenteerd en deze informatie is (achter een code) permanent benaderbaar.